Podręczniki Uczniowie otrzymują bezpłatnie w ramach
dotacji, jedyny podręcznik, który należy zakupić we
własnym zakresie to książka do religii!