Ogólnopolski projekt ekologiczny „ Z ekologią na Ty”.
W roku szkolnym 2023/2024 szkoła realizowała Ogólnopolski projekt ekologiczny „ Z ekologią na Ty”.
Celem projektu było zapoznanie dzieci i młodzieży z tematami związanymi z ekologią. Doskonalenie umiejętności samodzielnej eksploracji świata, rozwiązywanie problemów i stosowanie nabytych umiejętności w nowych sytuacjach. Zadania projektowe zebrane były w V modułach.
Moduł I – Jestem EKO zrealizowaliśmy sześć zadań – kodeks ekologa, makieta lasu, studio pogody,
obieg wody w przyrodzie, formy ochrony przyrody, zdrowo jemy.
Moduł II –Eko aktywni – zrealizowano pięć zadań – zawody sportowe, sprzątanie Świata, pomniki
przyrody, piesza wycieczka, wycieczka przyrodnicza.
Moduł III – Eko konkursy – Ogólnopolski konkurs „ Ekologiczna torba”, Eko wiedza, Eko wiersz
Moduł V- TIK w ekologii – Laboratoria Przyszłości, Eko kodowanie.