W tym roku  w ramach miejskiego programu „Azymut Przygoda” klasy ósme wzięły udział w fantastycznym spływie rzeką Czarną Hańczą.

Spływ poprzedziło krótkie szkolenie i dyskusja na temat szkodliwości używek i właściwych sposobów spędzania czasu wolnego.

Mimo, że dla wielu uczestników był to pierwszy kontakt z kajakarstwem, wszyscy poradzili sobie doskonale!