W tym roku oprócz konkursu Kangur Matematyczny w naszej szkole miał miejsce V Szkolny Konkurs Matematyczny „Mistrz zadań tekstowych” oraz Szkolny Turniej Tabliczki Mnożenia.
W V Szkolnym Konkursie Matematycznym „Mistrz zadań tekstowych” wzięło udział aż 67uczniów z klas IV – VI.
W kategorii klas czwartych nagrody otrzymali:
I miejsce Krystian Syperowicz klasa 4a
II miejsce Franciszek Smoleński klasa 4c
III miejsce Mateusz Sturgulewski klasa 4c
wyróżnienie Gabriel Skuba klasa 4c
W kategorii klas piątych nagrody otrzymali:

I miejsce Anna Karp klasa 5d
II miejsce Szymon Klukowski klasa 5b
II miejsce Gabriela Galicka klasa 5c
III miejsce Hanna Samocik klasa 5d
W kategorii klas szóstych nagrody otrzymali:
I miejsce Izabela Śpiczko klasa 6c
II miejsce Bartosz Dogiel klasa 6a
III miejsce Mikołaj Suchodolski klasa 6a
III miejsce Kornelia Juchniewicz klasa 6c

W maju odbył się Szkolny Turniej Tabliczki Mnożenia. Najpierw przeprowadzono eliminacje we wszystkich klasach czwartych i piątych. Turniej polegał na połączeniu (na czas) działań i wyników w pary. W dwóch kategoriach wyłoniono po 10 finalistów.
W kategorii klas czwartych nagrody otrzymali:
Antoni Bielawski z klasy 4c – miejsce I
Amelia Szlaużys z klasy 4a – miejsce II
Oliwia Żydaniec z klasy 4a – miejsce III
W kategorii klas piątych nagrody otrzymały:
Oliwia Kalinowska z klasy 5d – miejsce I
Wiktoria Masiejczyk z klasy 5a – miejsce II
Wiktoria Bujnowska z klasy 5a – miejsce III

Bardzo nas cieszy duże zainteresowanie konkursami matematycznymi. Zachęcamy wszystkich uczniów do udziału w kolejnych edycjach naszych szkolnych konkursów.
Nauczyciele matematyki