W dniach 15-16.11.2023r. w naszej szkole, w ramach Programu Wychowawczo- Profilaktycznego, uczniowie klas V, VI, VII wzięli udział w warsztatach profilaktycznych na temat uzależnienia od mediów. Program „Wyloguj się z sieci” dostarczył uczniom kompletnej wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych, portali społecznościowych oraz bezczynnego przesiadywania na stronach internetowych.
Warsztaty miały na celu wypracowanie prawidłowego schematu dnia. Uświadomiły, że będąc cały czas „w sieci” zaniedbują relacje koleżeńskie, obowiązki, a przede wszystkim odbija się to na ich zdrowiu zarówno fizycznym jak i psychicznym. Uczniowie podczas zajęć wykazali się ogromnym zaangażowaniem oraz kreatywnością.

Zespół profilaktyczno-wychowawczy