16 listopada obchodzimy Światowy Dzień Tolerancji. Żywimy nadzieję, że jest on dla nas wszystkich okazją do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych ludzi. W ramach szkolnych obchodów przyszliśmy w strojach koloru zielonego, który jest symbolem życzliwości oraz wspólnie wykonaliśmy szkolne „drzewo tolerancji”.
Tolerancja to wspaniała postawa, zachowanie, cecha, która mieści w sobie: cierpliwość, dobroć, wyrozumiałość, chęć pomocy, uprzejmość, zrozumienie i umiejętność współpracy. Tolerancja nie znosi natomiast obojętności, nienawiści, pogardy, lekceważenia innych ludzi.

Pamiętajmy, że każdy człowiek zasługuje na akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę  czy religię.

Szkolny Zespół Profilaktyczno – Wychowawczy