Dnia 5 czerwca 2023 r. odbył się XXVIII  Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas  trzecich.
Konkurs miał na celu sprawdzenie opanowania zasad ortograficznych i posługiwania się nimi w praktyce, kształtowanie czujności ortograficznej
i wyrabiania nawyku poprawnego pisania. Udział wzięło 10 uczestników z augustowskich szkół.
Wśród najlepszych znaleźli się:
I miejsce Amelia Szlaużys klasa IIIa  Szkoła Podstawowa nr 2
II miejsce Aleksander Jasiński  klasa IIId  Szkoła Podstawowa nr 3
III miejsce Aleksandra Kazimierczyk klasa IIId Szkoła Podstawowa nr 2
IV miejsce Szymon Olszewski klasa III ei Szkoła Podstawowa nr 3
Gratulujemy!
Pozostali uczestnicy dostali wyróżnienia.
Dziękujemy za pomoc p.Annie Palczewskiej ip. Dorocie Piotrowicz.
Organizatorzy:
R. Chmielewska
E.Sobecka
M.Szleszyńska
U.Siedlecka