Przedświąteczne przygotowania do świąt w klasie 1d wymagały od dzieci wykonania zadania wieloetapowego. Zaczęliśmy od posiania owsa. Dzięki codziennej pielęgnacji dzieci poznawały etapy rozwoju rośliny oraz warunki potrzebne do jej rozwoju. Kolejny etap pracy polegał na wykonaniu ozdoby świątecznej. Wykorzystaliśmy tu różne techniki plastyczne. Zadanie to wymagało od dzieci sporo kreatywności. Ostatnim etapem naszej pracy było złożenie stroika. Dzięki wspólnej pracy poczuliśmy świąteczny klimat, a wykonane stroiki ozdobiły domy uczniów.