Naśladując młodszych kolegów i koleżanki, a także inspirując się działalnością Szkolnego
Koła Caritas, postanowiliśmy przygotować wielkanocny koszyczek dla augustowskiego
hospicjum. Pod okiem pani Ewy własnoręcznie wykonaliśmy świąteczne prace. Mamy
nadzieję, że kurki rozweselą mieszkańców hospicjum. A dzięki pomocy naszych rodziców
mogliśmy również obdarzyć ich słodkościami, które są przecież idealne na codzienną chwilkę przyjemności.
Z okazji świąt Wielkanocy życzymy wszystkim dużo zdrowia, radości, uśmiechu i
dobrych ludzi wokół.
Pamiętajmy o potrzebujących nie tylko od święta.

Uczniowie klasy 3 d