Pamiętamy o zesłańcach Sybiru
W 83. rocznicę pierwszej masowej deportacji Polaków na Sybir delegacja Szkoły Podstawowej nr 2
w Augustowie wraz z przedstawicielkami Instytutu Pileckiego w Augustowie złożyła kwiaty
i zapaliła znicze pod pomnikami upamiętniającymi te wydarzenia. W ten sposób oddaliśmy hołd
wszystkim ofiarom sowieckich zsyłek.