W naszej szkole tradycją stała się organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu. Jest to projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców, a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

W tym roku zajęliśmy się problemem hejtu w internecie oraz zjawiskiem nazywanym FOMO. Jest to choroba cywilizacyjna współczesności, która wiąże się z obawą, że coś naprawdę ciekawego i satysfakcjonującego dzieje się bez naszej wiedzy, natomiast inne osoby mogą w tym uczestniczyć. Zarówno młodsi, jak i starsi użytkownicy internetu mogą doświadczyć FOMO. Widzimy jednak, że nastolatki są na nie bardziej podatne. Pamiętajmy, że od FOMO niedaleka droga do nadużywania urządzeń cyfrowych, a nawet uzależnienia.

Organizatorem przedsięwzięcia była klasa 7 b z wychowawczynią M. Czerwińską. W ramach akcji uczennice tej klasy przeprowadziły warsztaty dla wszystkich uczniów klas I – III. Przygotowaliśmy też akcję informacyjną w holu szkoły i pokaz materiałów multimedialnych na korytarzu I piętra. W najbliższym czasie odbędą się też w klasach starszych lekcje wychowawcze dotyczące hejtu i FOMO.

Mamy nadzieję, że nasze działania sprawią, że nasi uczniowie NIGDY NIE ZAPLĄCZĄ SIĘ W SIECI:)