Święto Szkoły w Szkole Podstawowej im. Sybiraków w Netcie

W dn. 10.02.2023 r. Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 3 w Augustowie p.
Leszek Mołodziejko i uczniowie szkoły z Pocztem Sztandarowym Związku Sybiraków z
opiekunem Stanisławem Szczęsnym wzięli udział w uroczystości Święta Szkoły w Szkole
Podstawowej im. Sybiraków w Netcie.
W tym roku szkoła obchodzi 70. rocznicę oddania do użytku budynku szkoły oraz 29. rocznicę nadania imienia Sybiraków. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w budynku szkoły.
Gości powitała Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie p. Henryka
Mołodziejko. Na uroczystość przybyli m.in. przedstawiciele władz powiatu augustowskiego
i gminy Augustów, władze i członkowie Związku Sybiraków w Augustowie, dyrektorzy
szkół, poczty sztandarowe, przedstawiciele lokalnej społeczności.
Następnie uczniowie Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Netcie przedstawili wzruszający
montaż słowno-muzyczny nawiązujący do losów osób zesłanych na Sybir.
Po części artystycznej i wystąpieniach zaproszonych gości świętujący złożyli kwiaty i zapalili znicze pod obeliskiem przed szkołą i przy Pomniku Pamięci Mieszkańców Netty wywiezionych na Sybir znajdującym się w Netcie Folwark.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy uroczystości udali się na obiad do świetlicy w Netcie
Folwark.
Stanisław Szczęsny