Z okazji Dnia Jeża uczniowie klasy 1b i 1 d wybrali się do parku na spotkanie z Panem Burmistrzem
Mirosławem Karolczukiem oraz z przedstawicielami Biebrzańskiego Parku Narodowego. Pan
burmistrz opowiedział nam o swoich spotkaniach z jeżami a Pan Dawid w ciekawy sposób przekazał
dzieciom wiedzę o jeżach i ich środowisku życiowym. Po wysłuchaniu opowieści wspólnie
zbudowaliśmy dom dla jeży. Pan burmistrz umieścił tabliczkę informacyjną, aby nikt nie pomylił
mieszkanka dla jeży ze stertą liści. Po wykonanej pracy na dzieci czekała nagroda: pamiątkowe
dyplomy oraz pyszne jabłuszka.