20 listopada w święto patrona Sybiraków św. Rafała Kalinowskiego odbyła się
uroczysta msza św. w intencji Sybiraków w kościele pw. św. Jana Chrzciciela na Borkach.
Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie przygotowali oprawę mszy św. Daliśmy przez to wyraz wsparcia naszym Sybirakom, by w ten sposób upamiętnić ofiary masowych deportacji z terenów Augustowszczyzny oraz pomodlić się za Sybiraków, którzy jeszcze żyją. Po zakończeniu mszy św. przedstawiciele szkoły wraz z Sybirakami zapalili znicze pod pomnikiem „Golgota Wschodu”, oddając hołd zesłańcom, którzy zmarli na „nieludzkiej ziemi”.
Anna Jakucewicz
zdjęcia: Danuta Gregorowicz