W bieżącym miesiącu intensywnie wykorzystywaliśmy pomoce uzyskane w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. Tym razem okulary 3D trafiły na zajęcia rewalidacyjne prowadzone przez panią M. Szyndler i p. M. Bielawską. Na zajęciach tych odbywały się ćwiczenia koncentracji uwagi i kształtujące werbalną sprawność komunikacyjną w celu zmniejszenia zahamowani w kontaktach z rówieśnikami i nauczycielami. Okulary 3D okazały się także doskonałym narzędziem na lekcji geografii podczas powtórzenia wiadomości o Azji. Pani M. Maksimowska przygotowała wirtualne zwiedzanie Wielkiego Muru Chińskiego, Pekinu, Bliskiego Wschodu a także japońskiego wesela.

W klasie 2C na zajęciach kształtujących kreatywność pani M. Szleszyńska zaprezentowała roboty Photony otrzymane również w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Pierwsze zajęcia dotyczyły zapoznania z Photonem i zasadami działania czujników, które umożliwiają reakcję z robotem. Na następnych zajęciach uczniowie rozpoczęli pierwsze kroki samodzielnej pracy. Uczyli się programować ruchy robota, wydawanie dźwięku, zmienianie barwy czułek i oczu. Punktem kulminacyjnym zajęć było wykonanie takiego samego zadania przez wszystkich uczestników. Lekcje takie rozwijają u uczniów nie tylko zdolności manualne, orientację przestrzenną ale również logiczne myślenie. Ponadto wywołują dużo pozytywnych wrażeń i emocji.

Zajęcia z robotem Photon odbywały się również w czytelni w ramach języka polskiego dla obcokrajowców.   Podczas zajęć uczniowie z Ukrainy po raz pierwszy spotkali się z robotem Photon, który pomógł im poznać podstawy programowania.  Roboty umożliwiły wspólną naukę, zabawę, nawiązywanie relacji i przyjaźni, a przy tym pomagały w nauce języka polskiego i poznawaniu nowych słów. Na zajęciach z Photonem dzieci nauczyły się przedstawiać,  nadały imiona robotom, rozpoznawały  i nazywały emocje. Uczniowie najpierw programowali  przejazd robota i nazywali kolory. Na kolejnych spotkaniach opowiadali, kiedy czują zaprogramowaną emocję. Następnie nazywali poszczególne uczucia. W trakcie zajęć z robotem edukacyjnym dużo miejsca poświęcano zajęciom muzyczno-ruchowym, zmniejszającym stres oraz rozwijającym kreatywność. Podkreślano rolę biblioteki jako dobrego, przyjaznego miejsca, które nie tylko wspiera dzieci w nauce, ale także w rozwoju swoich talentów i wzbogacaniu słownictwa. Zajęcia odbywają się regularnie co tydzień a prowadzą je panie D. Gregorowicz i M. Sawicka.

Na kilku zajęciach kształtujących kreatywność  prowadzonych przez W. Złotkowskiego uczniowie budowali od podstaw robota Skribot. Na tych zajęciach uczestnicy poznawali podstawy  mechaniki. Zgodnie z algorytmem zawartym w instrukcji, cztery grupy uczniów poprawnie wykonało swoje zadanie. Następnie uczniowie przystąpili do mocowania płytki mikrokontrolera i montażu przewodów połączeniowych z efektorami i czujnikami. Po poprawnym montażu sprawdzili działanie robota za pomocą aplikacji i połączenia bezprzewodowego. Okazało się, że wszystkie roboty działają bez zarzutu i wykonują zadane polecenia. Uczniowie spontanicznie tworzyli zadania dla robotów by sprawdzić ich możliwości.

Na zajęciach Informatyki  w klasach ósmych wykorzystaliśmy eksperymentalnie zestawy elektroniczne Arduino do praktycznego programowania w języku c++. Uczniowie pisali swój pierwszy program, który włącza i wyłącza cyklicznie diody z różną częstotliwością.

W. Złotkowski

#LabolatoriaPrzyszłości