Konkurs „Biblioteczny kalendarz adwentowy”.

 
Drodzy czytelnicy! Zapraszamy Was do udziału w zabawie: „Biblioteczny kalendarz adwentowy”.
Zabawa ma na celu wprowadzenie w atmosferę świąt i ukierunkowanie na wartości edukacyjne, kompetencje informacyjne (wyszukiwanie informacji) i czytelnicze, poznawanie tradycji świątecznych i historii swojej rodziny oraz przekazywanie pozytywnych wartości, takich jak pomoc słabszym.
Chętni uczniowie mogą odebrać w bibliotece wydrukowaną kartę zadań do realizacji. Realizację poszczególnych zadań nauczyciel bibliotekarz potwierdzi pieczęcią biblioteki. Nagrody otrzymają uczniowie, którzy wykonają najwięcej zadań. Podsumowanie akcji nastąpi 20 grudnia 20222 r.
Nauczyciele bibliotekarze.