W dniach 23 – 29 października włączyliśmy się w obchody Tygodnia Misyjnego. Gościliśmy w szkole misjonarza ks. Michała Tokarzewskiego.
Z wielkim zainteresowaniem słuchaliśmy o jego pracy w dalekiej Brazylii.
Odwiedzili nas również klerycy z Koła Misyjnego działającego przy Ełckim Seminarium Duchownym. Zaprezentowali wystawę oraz pogadanki dotyczące życia naszych rówieśników w dalekich krajach. Mogliśmy też wesprzeć działalność misyjną przez zakup pamiątek wykonanych w Indonezji.

Zespół katechetyczny
Wolontariat Szkolny