„Lektura w pudełku zamknięta”
 
Zachęcamy do czytania książek, a w szczególności lektur szkolnych. To może być wspaniała przygoda pełna przeżyć i inspiracji. Właśnie przy okazji omawiania lektury „Drzewo do samego nieba” Marii Terlikowskiej uczniowie klasy III b mogli wykazać się znajomością treści, kreatywnością i pracowitością, wykonując pracę plastyczno-techniczną „lektura w pudełku zamknięta”. Dzieci wykazały się dużą pomysłowością i wielkim zaangażowaniem podczas pracy. A efekty końcowy… zachęcamy do obejrzenia!
 
Uczniowie klasy III b wraz z Wychowawczynią Janiną Fiećko.