Dzień dobry,

 

Bardzo serdecznie zapraszam uczniów Państwa szkoły do wzięcia udziału w wydarzeniu #poznajALOPB, które jest swoistymi, wirtualnymi dniami otwartymi naszego Liceum. Proszę o udostępnienie informacji wychowawcom, nauczycielom i uczniom oraz, w miarę możliwości, o udostępnienie wydarzenia na Państwa stronie na Facebooku oraz stronie szkoły. Wydarzenie #poznajALOPB dostępne jest już na naszej stronie na Facebooku:

 

https://www.facebook.com/LiceumPB

 

stronie internetowej szkoły:

 

https://liceum.pb.edu.pl

 

oraz kanale YouTube:

 

https://youtube.com/playlist?list=PL7ybvYJHI7IGyNSx-l-8NXX3dH2Uk748F

 

Dodatkowo, z myślą o egzaminie ósmoklasisty przygotowaliśmy podsumowanie najważniejszych informacji o egzaminach z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego: Ostatnie Szlify – Egzamin Ósmoklasisty z ALOPB. Są to omówienia wymagań egzaminacyjnych, arkuszy oraz najczęściej pojawiających się zadań. Filmy udostępnione będą na dwa tygodnie przed egzaminami, czyli odpowiednio:

 

– 11.05.2021 – JĘZYK POLSKI (dr Marta Białobrzeska)

– 12.05.2021 – MATEMATYKA (mgr Hubert Anisimowicz)

– 13.05.2021 – JĘZYK ANGIELSKI (mgr Paweł Malinowski)

 

To wydarzenie dostępne będzie również na naszym Facebooku:

 

https://fb.me/e/3NaQnwJfX

 

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Białostockiej jest szkołą bezpłatną, a rekrutacja odbywa się poza miejskimi systemami rekrutacji. W tym roku nasi uczniowie dopiero po raz trzeci podchodzą do egzaminu maturalnego, ale już możemy pochwalić się mocną, ugruntowaną pozycją, o czym świadczy chociażby tytuł Złotej Szkoły w rankingu czasopisma Perspektywy. Stuprocentowa zdawalność matury, jedne z najwyższych wyników na egzaminie w województwie podlaskim oraz liczne osiągnięcia uczniów w olimpiadach i konkursach niech będą naszą najlepszą wizytówką.

 

Łączę serdecznie pozdrowienia i zachęcam do kontaktu

 

 

Tomasz Grzegorz Buczkowicz

dyrektor ds. programowych

Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego

Politechniki Białostockiej

tel. 85 746 71 33