Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka szkolna ogłasza konkurs czytelniczo – fotograficzny.

Liczy się spostrzegawczość i czujność obserwatorów, którzy uchwycą w kadrze osoby czytające książki w nietypowych miejscach i sytuacjach. Zapraszamy          i życzymy udanej zabawy.

Temat konkursu: Wykonanie zdjęcia osoby, która czyta książkę. Ważne są oryginalność i pomysłowość. Fotografie powinny nawiązywać tematyką do czytelnictwa.

Cel konkursu:Celem konkursu jest zachęcenie do czytania oraz ukazanie, że czytanie to doskonała rozrywka, a dla wielu pasja i wielka przyjemność. To także zwrócenie uwagi tym, którzy nie doznali jeszcze satysfakcji płynącej z lektury książki, że czytać można wszędzie, o każdej porze i w każdym wieku tylko… trzeba zacząć czytać.

                                                               

Zasady uczestnictwa:

          1.Konkurs adresowany jest do uczniów kl. 1-8

          2.Technika wykonania zdjęć jest dowolna.

          3.Każdy uczestnik konkursu może zgłosić 1 zdjęcie, które nie było nagradzane  w innych konkursach.

4.    Prace należy przesłać na maila malgorzata.sawicka@nauczyciel.sp2aug.pl

5.    Zdjęcia stają się własnością organizatora.

6.    Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć do celów promocji czytelnictwa.

7.    Zdjęcia wysłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

8.    Uczestnik przesyłając fotografię, na której znajduje się wizerunek człowieka, zapewnia, że osoba ta wyraziła zgodę.

9.    Zgłoszenie do konkursu traktowane jest jako uznanie warunków regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu przez bibliotekę szkolną, w związku z udziałem          w Konkursie Czytelniczo- Fotograficznym „Z książką Ci do twarzy”

10. Komisja konkursowa, powołana przez organizatora, dokona oceny prac fotograficznych, biorąc pod uwagę: przesłanie fotografii zgodne z tematem konkursu, ogólne wrażenie artystyczne, pomysłowość, zaskakujące            i nietypowe sytuacje.

11. Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły.

12. O terminie i miejscu wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną poinformowani mailowo.

 

Termin składania prac upływa 30.10.2020.