W I Szkolnej Debacie on-line z wiedzy o społeczeństwie  wzięli udział uczniowie klas ósmych. Grupy projektowe miały dwa miesiące na realizację projektu. Każdy zespół mógł wybrać zagadnienie dotyczące konfliktów na świecie, sposobów ich rozwiązywania , działania organizacji międzynarodowych oraz polskich misji pokojowych, którzy pomagają w rozwiązywaniu problemów światowych. 

                Podczas debaty uczniowie wykazali się znajomością IT oraz wiedzą z przedmiotu , argumentacją i kulturą słowa.  Uczniowie, którzy wyróżnili się w dyskusji on-line otrzymali pochwały i oceny celujące jako oceny cząstkowe z przedmiotu.

                Podczas prezentacji  szczególnie wyróżnili się uczniowie klas ósmych:

Daria Namiotko podczas prezentacji pracy:  ”Wojna w Kosowie”,

Wiktoria Banaś :  „Wojna koreańska”,

Szymon Przełomski:  „ III Wojna światowa(?)”,

Kacper Kochanowski: „Kryzys kubański”,

Paweł Sarat: „Wojna w Bośni i w Hercegowinie”,

 Oliwia Twardowska: „ Wojna w Rwandzie”,

Piotr Jabłoński: „Wojna w Afganistanie”.

Nauczyciele dyrekcja szkoły, wychowawcy i historycy otrzymali linki z zaproszeniem na debatę on-line. Było to pierwsze w historii szkoły takie duże wirtualne przedsięwzięcie.

Debatę prowadziła: D. Gregorowicz