Dnia 20 lutego odbyła się szkolna gala wręczenia stypendiów za wyniki w nauce i sporcie 

za I półrocze r. szk.2019/2020. Uroczystość zaszczyciła pani Anita Szostak kierownik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miejskiego, która reprezentowała burmistrza miasta Augustowa. Zebranych na sali gimnastycznej nagrodzonych i ich rodziców przywitała pani dyrektor Agnieszka Renata Milanowska, która podkreśliła wielką dumę z osiągnięć naukowych i sportowych uczniów szkoły. Następnie wspólnie z panią Anitą Szostak wręczyła 9 stypendiów za wyniki w nauce i 6 za osiągnięcia sportowe w różnych dyscyplinach. Rodzice stypendystów otrzymali podziękowania. 

W imieniu stypendystów wystąpiła Julia Wiktoria Kopania z kl 7c, która podziękowała dyrekcji, nauczycielom i rodzicom za wkład w osiągnięcia uczniów. Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego przygotowanego przez panią Beatę Arciszewską. Zgromadzeni z zainteresowaniem obejrzeli także pokaz tańca nowoczesnego i aerobiku w wykonaniu uczennic z kl. V i VI przygotowanych przez panią Magdalenę Bielawską oraz wysłuchali  Poloneza A – dur Fryderyka Chopina w wykonaniu Daniela Zakrzewskiego z kl. VIII b.

Gratulacje nagrodzonym i ich rodzicom złożył również pan Adam Sobecki przewodniczący Rady Rodziców. Na koniec uroczystości wykonano pamiątkowe zdjęcie na tle dekoracji wykonanej przez Barbarę Milewską.  

Fotoreportaż z uroczystości przygotowała pani Danuta Gregorowicz.

                                                                                                                                 Anna Jakucewicz