„Kreatywni na co dzień” to 15-godzinny projekt przyznany szkole w ramach Grantów Miasta Augustowa. Zajęcia odbywały się od listopada do grudnia 2019 r. i uczestniczyło w nich 14 osób (uczniowie klasy 5c, 6 a i 6 e).
Nadrzędnym celem programu jest rozwijanie twórczego myślenia poprzez zwiększanie możliwości uczniów w zakresie głównych operacji intelektualnych oraz stwarzanie sytuacji problemowych. Uczniowie, uczestnicy programu, podczas zajęć uczyli się rozwiązywać problemy spontaniczne oraz rozbieżne, by przygotować się do podejmowania nowych wyzwań narzucanych przez ciągle zmieniający się świat. Na zajęciach pojawiły się zabawy i gry integracyjne oraz zadania rozbieżne (na temat jednego problemu poszukuje się wszystkich możliwych rozwiązań). Ponadto 8 uczniów wiosną 2020 r. weźmie udział w konkursie kreatywnego myślenia „Odyseja Umysłu”, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Na zakończenie trwania projektu zebrałam od uczniów informację zwrotną. Uczestnicy zajęć podkreślali, że podobała im się atmosfera spotkań, ciekawy program, dużo pracy w grupach, zadania manualne i słowno-manualne oraz postawa trenera, który zawsze zarażał pozytywną energią.
 Z moje strony chcę tylko dodać, że podczas zajęć mogłam zaobserwować rozwój grupy. Uczniowie uczyli się dzielić zadaniami, byli aktywni i odważni. Często sami inicjowali pomysły i wspólnie rozwiązywali problemy. Niektóre zadania wymagały od nich samodzielności a to, co początkowo było trudne, często potem traktowali jako wyzwanie. Zajęcia w ramach programu „Kreatywni na co dzień” są alternatywą dla uczniów, w których drzemie twórczy potencjał. Od kilku lat prowadzę ten program i obserwuję jego pozytywny wpływ na młodych ludzi, którzy uczą się postaw prospołecznych i liderskich, stają się pewniejsi siebie i bardziej odporni na stres, co we współczesnym świecie jest bardzo ważne.
Opracowanie: B.Tomaszewska