Uczniowie klas drugich i trzecich Szkoły Podstawowej nr 2 w dniach od 9 do 18 grudnia 2019 r. uczestniczyli w zajęciach z Programu profilaktycznego „Cukierki” prowadzonych przez p. Kazimierza Helizanowicza z Centrum Szkoleniowego Fundacji Homo Homini z Krakowa.

Cele programu to:

– Przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.

– Kształtowanie postawy dystansu w relacjach z osobami nieznajomymi.

– Rozwijanie u uczniów postawy szacunku i zaufania do personelu szkoły, jako osób mogących udzielić wsparcia w problemach.

Program wykorzystuje m. in. metodę fabuły pozwalającą w pracy z dziećmi w bezpieczny dla nich sposób mówić o ważnych sprawach. Identyfikacja z fikcyjnymi bohaterami pozwala na przebycie jedynie w wyobraźni wydarzeń, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ich rozwój intelektualny
i społeczny. Program przygotowuje dzieci do samodzielnego dokonywania wyborów zachowań właściwych dla własnego zdrowia i zdrowia innych ludzi.

 

Zajęcia były prowadzone metodami aktywnymi, w każdej klasie cztery godziny lekcyjne.

Koordynatorem harmonogramu realizacji zajęć był pedagog szkolny Stanisław Szczęsny.