W dniu 12 grudnia klasa VIII d spotkała się w ramach godzin doradztwa zawodowego z panem Piotrem Augustyniakiem – przedstawicielem firmy Ślepsk – jednym  z największych zakładów pracy w Augustowie. Pan Piotr przedstawił  swoje wybory zawodowe i argumenty, które wpływały na zmiany.  Jakie umiejętności i zdolności wykorzystuje w swojej obecnej pracy i jak wyglądała jego droga edukacyjno – zawodowa.  Wskazał na umiejętności, które przydają się  w pracy.  Pan Augustyniak przedstawił także w ciekawy sposób swoją firmę, w tym  pod kątem zawodów,  które  można tam wykonywać oraz co oferuje firma pracownikom i społeczeństwu, – np. słynna drużyna siatkarska.  Zwrócił uwagę na różnorodność zarówno kwalifikacji,  jak też branż, które występują w tym zakładzie.  Należy podkreślić, że  pan Piotr Augustyniak jest  absolwentem Szkoły Podstawowej nr 5 w Augustowie, która przekształciła się w Gimnazjum nr 2, gdzie to pan Piotr pracował przez pewien czas jako nauczyciel  historii.  Pokazał  jak  umiejętności  nauczyciela wykorzystuje obecnie, chociaż pracuje na innym odpowiedzialnym stanowisku w  firmie, zarządzając dużą grupą ludzi.  Na zakończenie uczniowie mieli  pytania  dotyczących perspektyw zatrudnienia i możliwości pracy i rozwoju w tej firmie.  Każdy uczeń otrzymał  też  gadżety  firmowe . Dziękujemy za cenne spotkanie w miłej atmosferze.
Spotkanie zorganizowała : doradca zawodowy, Henryka Rzepecka