15 listopada odbyły się w  naszej szkole obchody Międzynarodowego Dnia Tolerancji.
Głównym celem  było zwrócenie uwagi na różnorodność kulturową, szerzenie szacunku oraz akceptacji, uwrażliwianie  na przejawy nietolerancji, kształtowanie pozytywnych postaw wśród dzieci i młodzieży.
Uczniowie klas IV –VIII zaprezentowali wykonane na godzinach wychowawczych plakaty związane z tą tematyką. Pomysłowości i kreatywności nie było końca. Wychowawcy, jak co roku, przeprowadzili z uczniami zajęcia wychowawcze odnośnie szeroko rozumianej tolerancji. Na korytarzu szkolnym pojawiła się gazetka edukacyjno – informacyjna na temat Dnia Tolerancji. Obchodom towarzyszył kiermasz ciast, a na przerwach uczniowie mogli pobawić się przy dźwiękach muzyki. Tego dnia uczniowie mieli szansę  otrzymać  ,,bon” ( jeden dzień bez pracy domowej).  Warunkiem było przyjście do szkoły w krawacie (chłopcy), lub  w kokardkach we włosach (dziewczynki). Wielu odpowiedziało na to wyzwanie.
Uczniowie klas I – III wykonali wraz z opiekunami ,,Drzewo Tolerancji”, na którym w postaci liści umieszczali hasła dotyczące tolerancji. Wzięli również udział w zajęciach o tej tematyce.
Podejmowane cyklicznie działania  przez uczniów i wychowawców klas uświadamiają jak ważna w życiu jest tolerancja.
Serdeczne podziękowania za pomoc przy organizacji obchodów Dnia Tolerancji składam  p. Monice Szyndler  i p. Ewelinie Kniażewskiej.
Pedagodzy szkolni