Uczniowie klas VI B, VI A, V B, VI C, V C, V A  (pozostali uczniowie wezmą w nich udział w innym terminie) w dniach 6, 12 i 13 listopada wzięli  aktywny udział  w warsztatach profilaktycznych  ,,DEBATA ”.
Spotkania z uczniami w cyklu trzygodzinnym dla jednej klasy prowadziła p. Julita Majewska z Ośrodka Doradztwa Metodycznego w Białymstoku. Realizacja programu miała charakter ,,krótkiej interwencji profilaktycznej” w grupie .
Celem ogólnym programu DEBATA było wzmocnienie postaw proabstynenckich u nastolatków stojących przed progiem inicjacji alkoholowej. W programie wykorzystano następujące strategie profilaktyczne:
– kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych piciu alkoholu przez dzieci i młodzież,
– konfrontowanie cenionych wartości z ryzykownymi zrachowaniami,
– przekazywanie wiedzy na temat konsekwencji zachowań ryzykownych. 
W DEBACIE wykorzystano metody interaktywne odwołujące się do dialogu motywującego. Uczniowie mieli możliwość w czasie trwania programu  wykazać  się swoją wiedzą, kreatywnością i  pomysłowością, odgrywali scenki dramowe, brali udział w zabawach dydaktycznych, tworzyli ciekawe prace w grupach, które prezentowali na forum klasy. Budujące było usłyszeć od osoby prowadzącej warsztaty, że nasi uczniowie mają szeroką wiedzę i świadomość na temat szkodliwości spożywania alkoholu i  jego konsekwencji. Wniosek – warto edukować, mówić, uświadamiać i przypominać, bo profilaktyka to zawsze działania długoterminowe.

Pedagog – Beata Palczewska