13 listopada 2019 r. w Młodzieżowym Domu Kultury w Białymstoku odbył się Wojewódzki Konkurs Recytatorski pod hasłem „Wolność kocham i rozumiem”, nad którym honorowy patronat objął Prezydenta Miasta Białegostoku.  Nasza uczennica  z kl. 6 a, Maja Prokop, zajęła w swojej grupie wiekowej I miejsce i zaprezentowała na bardzo wysokim poziomie interpretację wiersza  W.Wencela „Romantyczność”. Warto dodać, iż Maja w tym roku szkolnym została też laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Literacko- Fotograficznego „(Pod)różne historie” i jej prace można obejrzeć w MDK-u w Białymstoku.
Gratuluję Mai sukcesu i cieszę się, że mogłam jej pomóc w przygotowaniu prezentacji.
B.Tomaszewska