11 listopada 2019 roku o godzinie 11.11 odśpiewaliśmy radośnie  Hymn Polski.

W ten sposób włączyliśmy się do akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Radę Dzieci i Młodzieży – „Szkoła do hymnu”. Staliśmy się  częścią projektu, w którym wzięło udział ponad 4 miliony uczniów.