W ramach projektu „PorozmawiajMY. Proszę!” biblioteka szkolna Szkoły Podstawowej nr 2 im. Zygmunta Augusta w Augustowie zorganizowała spotkania międzypokoleniowe.

W naszej czytelni gościliśmy poetkę – reginalistkę panią Józefę Drozdowską i panią Hannę Pawlukowską.

Pani Józefa Drozdowska w sposób niezwykle ciekawy i barwny przedstawiła obyczaj związany z zasiewem, zbiorem i przetwarzaniem lnu. Zaprezentowała też narzędzia jakimi posługiwnano się przy tej pracy. Interesująco opowiadała o zwyczajach i tradycjach, którymi niegdyś wypełniony był dzień gospodarza. Poetka ukazała różnice pomiędzy życiem współczesnym a latami jej dzieciństwa. Pięknym przykładem tego były opowieści o domu rodzinnym, z kaflową płytą, piecem, ręcznie tkanymi chodnikami na podłodze oraz blaskiem lampy naftowej. Prelekcję uświetniły zdjęcia ze zbiorów prywatnych regionalistki. Oczom uczniów ukazał się zupełnie inny styl życia ówczesnych ludzi. Wzbudziło to w nich wielki podziw i szacunek do wartości, które stanowiły o wielkości człowieka.

Ciekawym wątkiem powrotu do korzeni było spotkanie z panią Hanną Pawlukowską. Mama uczennicy naszej szkoły w sposób bardzo bezpośredni, barwny i sentymentalny opowiadała o swoim dzieciństwie na wsi. Zwróciła uwagę na wartość pracy, szacunek do ziemi i rodziny oraz przekaz tradycji. Nawiązując wspaniały kontakt ze słuchaczami ukazała różnice pomiędzy życiem dzieci i młodzieży dawniej i dziś.

W spotkaniach wzięli udział uczniowie z klasy VI e i III a.

Autor: Małgorzata Sawicka