Tradycją naszej szkoły są obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu 31 maja. Dzięki współpracy ze Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Augustowie mogliśmy zorganizować zajęcia dla uczniów klas I-VII.
Głównym celem zajęć w klasach IV – VII było zapobieganie paleniu papierosów i e- papierosów wśród młodzieży szkolnej, zwiększenie wiedzy w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, kształtowanie postaw asertywnych związanych z unikaniem czynnego i biernego palenia papierosów.
Uczniom klas I-III przedstawiono Program Wczesnoszkolnej Edukacji Antytytoniowej „Czyste Powietrze Wokół Nas”.
Mamy nadzieję, że dzięki realizacji programów oraz udziałowi uczniów w ogólnopolskich akcjach antytytoniowych przyczynimy się do zwiększenia świadomości wśród młodzieży.

Zespół ds. programu profilaktyczno-wychowawczego