Rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Puszcza okiem Króla Zygmunta”. 17 maja podczas obchodów Święta Szkoły, został rozstrzygnięty konkurs fotograficzny „Puszcza okiem Króla Zygmunta”. Konkurs miał na celu promowanie walorów przyrodniczych
Puszczy Augustowskiej, zwrócenie uwagi na piękno otaczającej nas natury oraz jej ochrony oraz rozwijanie wrażliwości artystycznej oraz prezentacja twórczości uczniów w dziedzinie fotografii. Na konkurs wpłynęło 44 prace. Komisja w składzie: Beata Arciszewska, Ewa Kuryło, Ewelina Kniażewska,  Monika Korzeniecka wyłoniła zwycięzców w następujących kategoriach:
Klasy I-III
1. Leon Kowalski kl. 3B
2. Marcelina Żabicka kl. 1A
3. Wiktor Strawiński kl. 3C
Klasy IV – VIII
1. Kaja Giczewska kl. 5B
2. Szymon Klukowski kl. 5B
3. Bartosz Klimaszewski kl. 5C
Zwierzęta:
1. Franciszek Lipiński kl. 4A
2. Magdalena Żabicka kl. 7B
3. Krzysztof Kondracki kl. 4 A
Wyróżnienia otrzymali:
1. Igor Łapiński kl. 6B
2. Franciszek Kowalski kl. 6C
3. Aleksander Smeja kl. 7B

Nagrody w konkursie ufundowało: Nadleśnictwo Płaska oraz MPPB J.W. „Ślepsk”. Dziękujemy
sponsorom oraz uczestnikom konkursu.