Śladami Jaćwingów – wycieczka edukacyjna klas piątych

Korzystając z pięknej pogody uczniowie z klas 5a i 5d postanowili przenieść się w czasie do epoki Jaćwingów zamieszkujących północno – wschodnie ziemie Polski. Wyprawę zaczęliśmy od Szwajcarii, które było centrum organizacyjnym w II-IV w. n.e. na Suwalszczyźnie. W początkach II w n.e. w okresie wpływów rzymskich nastąpił złoty wiek kultury Prusów i Jaćwingów. Wyodrębniły się bogate rody, o czym świadczą znalezione w Szwajcarii pochówki „książęce” wraz z ozdobami i bronią inkrustowaną srebrem. Z tego okresu archeolodzy rozpoznali ponad 20 cmentarzysk kurhanowych , czyli kamienno- ziemnych kopców o wysokości do około 0,5 – 0,8 m i średnicy kilku-kilkunastu metrów, w celu zabezpieczenia obłożone jeszcze głazami na wierzchu.
Później podziwialiśmy cudne widoki w Smolnikach, które pamiętają czasy królowej Bony, ponieważ według dokumentów z 1549 r. zamieszkiwali tu smolarze, wyrabiający z eksploatowanego w tej części puszczy drewna, smołę.
Następnie udaliśmy się na trójstyk granic w Wisztyńcu. Tu zbiegają się granice Polski, Litwy i Rosji. Nazwa punktu nawiązuje do położonego na pograniczu litewsko-rosyjskim Jeziora Wisztynieckiego. W miejscu styku granic państwowych postawiono dwumetrowej wysokości monolit wykonany z różowego granitu, na którym znajdują się złote godła państw.
Kolejnym etapem był trening podczas zwiedzania wiaduktów w Stańczykach. Podziwialiśmy kunszt włoskich konstruktorów mostów, które były wzorowane na rzymskich akweduktach w Pont du Gard. Oba mosty kolejowe nazywane są często „akweduktami Puszczy Rominckiej”. Podczas objazdu poznaliśmy wiele ciekawych historii, nie tylko jaćwieskich.
Organizatorki: Danuta Gregorowicz i Magdalena Bielawska