Uczniowie klas siódmych uczestniczyli w zajęciach zorganizowanych w
Placówce SG w Augustowie. Młodzież w ramach zajęć doradztwa zawodowego
zapoznała się ze specyfiką pracy oraz z zasadami rekrutacji i służby w tej
umundurowanej formacji. Funkcjonariusze w bardzo ciekawy sposób przybliżyli
zadania strażników, metody pracy, zaprezentowali sprzęt wykorzystywany w
codziennej służbie oraz przekazali wiele ważnych informacji dotyczących naszego
bezpieczeństwa.