4 kwietnia klasa II c uczestniczyła w zajęciach w APK  z archeologiem panią Małgorzatą Kuklińską. Dzieci mogły dowiedzieć się jak wygląda rekonstrukcja naczynia sprzed 2 tysięcy lat.  Lepiły naczynia z gliny metodą wałeczkową, stosowaną w pradziejach przez społeczności nieznające jeszcze koła garncarskiego.