2 kwietnia Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu to ważne przypomnienie, że każda osoba wnosi niepowtarzalny wkład w budowanie świata bardziej otwartego i pełnego zrozumienia.
W dniach 2-3.04.2024r. w naszej szkole w ramach Programu Wychowawczo- Profilaktycznego, uczniowie klas I-III wzięli udział w warsztatach profilaktycznych na temat autyzmu z okazji Światowego Dnia Autyzmu, który przypada na 2 kwietnia. Celem akcji było podniesienie świadomości społecznej na temat całościowych zaburzeń rozwoju.
Zorganizowano zajęcia warsztatowe dla uczniów klas 1-3. Odbyła się projekcja krótkiego filmu na temat autyzmu, omówienie trudności osób autystycznych oraz doświadczenia sensoryczne. Dzięki temu dzieci mogły doświadczyć jak odczuwają i odbierają świat osoby z autyzmem. Uczniowie podczas zajęć wykazali się ogromną ciekawością i zaangażowaniem.
Mamy nadzieję, że nasze działania poszerzą wiedzę i tolerancję naszych uczniów wobec osób
dotkniętych autyzmem.

Zespół profilaktyczno-wychowawczy