Nasi najmłodsi uczniowie z klas I – IV mili okazję wziąć udział w warsztatach profilaktycznych w ramach realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego.
Program „Wyloguj się z sieci” powstał z myślą o tym by dostarczyć uczniom kompletnej wiedzy na temat zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z telefonów komórkowych, portali społecznościowych oraz bezczynnego przesiadywania na stronach internetowych czy grach komputerowych.
Chcemy pomóc naszym uczniom wypracować prawidłowy schemat dnia uświadamiając, że będąc cały czas przyklejeni do komórek  lub komputera zaniedbują  relacje koleżeńskie, swoje obowiązki a przede wszystkim własne zdrowie.
Mamy nadzieję, że dostarczona wiedza korzystnie wpłynie na nasze najmłodsze pokolenie uczniów.
Zespól ds. Programu Wychowawczo – Profilaktycznego