Wspólnie z Klubem Armii Krajowej, Instytutem Pileckiego i harcerzami, Wnukowie Sybiraków przygotowali kombatanckie i sybirackie walentynki. Nasi uczniowie z klas piątych i szóstych wspaniale zaprezentowali swoje talenty taneczne, wokalne, malarskie, recytatorskie a nawet kulinarne.

Opiekun Koła Wnuków Sybiraków przy SP2:
Danuta Gregorowicz