W ramach realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego naszej szkoły uczniowie klasy 8 A i 8 B mieli okazję spotkać się z p. Edytą Wiżlańską przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Augustowie – referentem zespołu ds. prewencji kryminalistycznej nieletnich i patologii – i poruszyć w/w temat.
Młodzież uzyskała wiedzę za jakie przestępstwa może odpowiadać nieletni i w jakim wieku, kiedy nieletni może odpowiadać za przestępstwo lub wykroczenie oraz jakie konsekwencje ponosi i czym jest demoralizacja. Omówione zostały także konsekwencje zachowań agresywnych. Padło też wiele pytań nurtujących młodzież a dotyczących cyberprzemocy i środków uzależniających i palenia e-papierosów.
Spotkanie to miało na celu podniesienie świadomości prawnej uczniów oraz wzbogacenie wiedzy na temat zagrożeń.
Zespół ds. Programu Wychowawczo – Profilaktycznego