„Hej szable w dłoń…”- czyli o historii inaczej.

22 listopada 2023 roku uczniowie z naszej szkoły wzięli udział w żywych lekcjach historii poprowadzonych przez Wielkiego Mistrza Bractwa Rycerskiego Jacka Ordowskiego z Chorągwi Zaciężnej Rycerstwa APIS w Gniewie. Mogli poznać czasy Rzeczpospolitej Obojga Narodów w XVII w. Na początku prezentacji kasztelan bractwa omówił okoliczności wojen w jakie została wplątana Polska, a następnie zaprezentował umundurowanie i uzbrojenie pikinierów, husarii i muszkieterów.
Taki niecodzienny sposób odtwarzanie przeszłości, w której uczniowie mogą współuczestniczyć w zajęciach poprzez założenie zbroi bądź wcielenie się w konkretną postać historyczną powoduje, że historia staje się realna, zaś jej poznanie interesujące.

Art. Danuta Gregorowicz