Udział w uroczystościach patrona Sybiraków – św. Rafała Kalinowskiego.
W niedzielę 19 listopada 2023 roku w przeddzień wspomnienia o św. Rafale Kalinowskim, uczestniczyliśmy w uroczystościach poświęconych patronie Sybiraków i wspominaliśmy tych, którzy nie doczekali powrotu do ukochanej Ojczyzny. Liturgię Mszy św. opracowali nauczyciele – katecheci, zaś Mszę św. celebrował ks. Dariusz
Brozio, proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Augustowie.
Po odśpiewaniu hymnu „Marsz Sybiraków” – autorstwa również Sybiraka, Mariana Jonkajtysa, Burmistrz Miasta Augustowa p. Mirosław Karolczuk, p. Starosta Jarosław Szlaszyński, p. Anna Jakucewicz, prezes Związku Sybiraków, p. Barbara Czartoszewska oraz dyrektorzy szkół augustowskich, Szkoły Podstawowej Sybiraków w Netcie i Szkoły Podstawowej w Krasnymborze na czele z p. Leszkiem Mołodziejko z ZSP nr 3 oraz prezesi stowarzyszeń, organizacji oraz goście złożyli hołd składając kwiaty i zapalając znicze przed Pomnikiem Golgota Wschodu.
Zesłania na Sybir jako narzędzie represji były stosowane przez Sowietów podczas II wojny światowej objęły także Ziemię Augustowską, skąd wywożono naszych dziadków, pradziadków lub krewnych w trzech bezlitosnych deportacjach. Oprócz osadników wojskowych i cywilnych, a także leśników, represje dotknęły ich rodziny: zarówno dzieci, kobiety, jak i osoby starsze.
Podziękowania uczennicom i uczniom z klas 5d, 6c, 6d, 7a, 7b, 7c, 8a, 8b, którzy godnie reprezentowali społeczność naszej szkoły w oprawie Mszy świętej, bądź pocztach: szkolnym i sybirackim.

Opiekunowie pocztów:
p. Marianna Maksimowska – Doroszko, p. Danuta Gregorowicz;
oprawa liturgii Mszy św. p. Halina Bonarska, s. Marzena Korman, ks. Krzysztof Plak
Art., zdj. D. Gregorowicz