Zapraszamy uczniów klas 4-5 .

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „PRZYGODY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA W BIBLIOTECE”

Organizatorem konkursu „Przygody Świętego Mikołaja w bibliotece” jest biblioteka szkolna.

 Konkurs organizowany jest z okazji dnia św. Mikołaja przypadającego 6 grudnia. 

 W ramach udziału w konkursie, należy wykonać komiks opowiadający historię św. Mikołaja w bibliotece.

Cele konkursu

 1. Rozwijanie zainteresowania komiksem wśród dzieci.
 2. Wspieranie uzdolnień plastycznych, kreatywności i wrażliwości.
 3. Propagowanie tradycji związanej z tematyką Świąt Bożego Narodzenia.

Prosimy o złożenie prac do 30 listopada do biblioteki szkolnej.  Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi 6.12.23 r.

 Zasady udziału w konkursie

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas 4-5
 2. Pracę należy wykonać w formie komiksu (historyjki opatrzonej tekstem), dowolną techniką np. rysunek, malunek, wyklejanka, o maksymalnej ilości stron – 6, formatu A4.
 3. Dla zapewnienia odpowiedniej czytelności zalecane jest, aby w tekście wstawianym w dymki komiksu, stosowane było pismo drukowane.
 4. Uczestnik może oddać tylko jedną pracę wykonaną indywidualnie.
 5. Na odwrocie pracy plastycznej należy umieścić metryczkę, zawierającą takie dane jak: imię i nazwisko autora pracy, klasa.
 6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez bibliotekę szkolną.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac konkursowych w celach promocyjnych. Przekazane komiksy pozostają do dyspozycji organizatorów konkursu.
 8. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 Laureaci konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.

Nauczyciele bibliotekarze

 

Odpowiedz! Przekaż dalej