Nasi czwartoklasiści podobnie jak ich rówieśnicy w całym kraju otrzymali laptopy zakupione ze środków publicznych, które będą wykorzystywane przez nich m.in. do realizowania podstawy programowej i umożliwią wszystkim uczniom nabywanie kompetencji cyfrowych. Sprzęt został odebrany w ostatnich dnia września przez rodziców i opiekunów prawnych. Liczymy na to że będzie to motywacja do rozwijania uzdolnień i zainteresowań uczniów.