W dn. 04.10.2023 w budynku szkoły została przeprowadzona próbna ewakuacja. Na ustalony sygnał,
uczniowie pod opieką nauczycieli szybko i sprawnie opuścili pomieszczenia szkolne. W niespełna 4
minuty prawie 700 osób zgromadziło się w ,,bezpiecznym miejscu” na boisku sportowym. Ćwiczenia
zostały przeprowadzone we współpracy z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Augustowie.