15 września 2023r. uczniowie klas pierwszych naszej szkoły uczestniczyli w
spotkaniu z policjantką Komendy Powiatowej Policji w Augustowie st.sierż. Agatą
Iwanowicz. Uczniowie z uwagą słuchali o wszystkich zasadach bezpieczeństwa,
które należy przestrzegać w czasie drogi do szkoły. 
   Policjantka zwróciła szczególną uwagę na prawidłowe zachowanie dzieci w ruchu
drogowym i sposób przekraczania jezdni w miejscach do tego wyznaczonych. Na
zakończenie spotkania każda klasa pierwsza mogła zaprezentować zdobyte
wiadomości o bezpieczeństwie na drodze „wchodząc” w role pojazdów i odbyć
ćwiczenia praktyczne w prawidłowym przechodzeniu przez jezdnię.
                        
Wychowawcy klas pierwszych