Obchody Światowego Dnia Sybiraka

17 września 2023 roku w 84. rocznicę napaści ZSRS na Polskę obchodziliśmy Światowy Dzień Sybiraka. Od 2013 roku dzień ten ma status święta państwowego.
Wywózki Polaków na Sybir datuje się od XVIII wieku. Główna fala deportacji rozpoczęła się w XIX w., po upadku powstania listopadowego, zaś największe koncentracje osób wywożonych nastąpiły po upadku powstania styczniowego.
Zesłania na Sybir jako narzędzie represji były stosowane przez Sowietów podczas II wojny światowej. Pakt Ribbentrop-Mołotow z 23 sierpnia 1939 r. był ostateczną zapowiedzią wybuchu II wojny światowej. Pierwszym agresorem były Niemcy, a ich sojusznikiem był również Związek Sowiecki. W wyniku tego paktu został dokonany podział Europy Środkowo-Wschodniej na strefy wpływów: niemiecką i sowiecką. Nasze wschodnie ziemie zostały objęte rządami sowieckimi we wrześniu 1939 r. skąd wywożono naszych dziadków, pradziadków, czy krewnych w trzech bezlitosnych deportacjach. Oprócz osadników wojskowych i cywilnych, a także leśników, represjami zostały objęte ich rodziny: zarówno dzieci, kobiety, jak i osoby starsze.
Podczas okupacji sowieckiej, do 1941 r., przeprowadzono trzy masowe deportacje – w lutym i w kwietniu 1940 oraz w czerwcu 1941 r. Głównymi obszarami, do których trafiały osoby deportowane, były Syberia, Kazachstan i północ europejskiej części Związku Sowieckiego.
W niedzielę 17 września 2023 r. dyrekcja, nauczyciele, uczniowie z naszej szkoły licznie wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Sybiraka. Natomiast w poniedziałek uczennice z klasy 6d odczytały w klasach odezwę poświęconą zesłanym z ziem polskich.
Pamięć o Deportowanych uczciliśmy minutą ciszy.
Podziękowania uczennicom i uczniom z klas 7a, 7b, 8a, 8b, 6c i 6d, którzy reprezentowali naszą społeczność.

Opiekunowie pocztów:
p. Marianna Maksimowska – Doroszko, p.Danuta Gregorowicz
Art., zdj. D. Gregorowicz