Na ostatnich zajęciach kreatywnych uczniowie klasy 2c pod kierunkiem
p. M. Szleszyńskiej uczyli Photony rozwiązywania zadań z treścią. W domu przygotowali zadania o różnym stopniu trudności. Uczniowie zostali podzieleni na dwie drużyny. Każda grupa ułożyła na macie losowo zadania. Następnie jedno z dzieci z drużyny nr 1 programowało ruch robota, aby dojechał na pole do pierwszego zadania. Następnie jedno z dzieci z drużyny nr 2 odczytywało treść zadania i podawało rozwiązanie. Jeżeli udzieliło poprawnej odpowiedzi, czułki robota zapalały się na kolor zielony, drużyna zdobywała punkt  i zabierała kartę z maty. Przy błędnej odpowiedzi czułki zapalały się na czerwono i grupa nie otrzymywała punktu. Drużyny programowały naprzemiennie. Na koniec nastąpiło podliczenie punktów. Wygrała drużyna, która zdobyła więcej punktów.

Zajęcia z wiedzy o społeczeństwie były przeprowadzone w klasie VIII E. Celem lekcji było wzbogacenie wiedzy uczniów o siedzibach władz parlamentarnych w poszczególnych państwach europejskich np. Portugalii, Hiszpanii, Czech. Dzięki okularom classvr oglądaliśmy parlamenty w krajach UE: w Brukseli, Lizbonie, Madrycie.

Na języku polskim, na podsumowaniu lektury „Tajemniczy ogród”, uczniowie klasy 5D podziwiali stolicę Indii – Delhi, która była w XIX w. pod panowaniem Wielkiej Brytanii. Uczniowie byli zachwyceni możliwością obejrzenia tych miejsc.

Na lekcjach informatyki  kontynuowaliśmy modelowanie obiektów przestrzennych. Uczniowie chętnie tworzyli kompozycje przestrzenne według własnego pomysłu, ale także pomoce na lekcje matematyki. Zaprojektowaliśmy i wydrukowaliśmy modele szkieletów graniastosłupów prostych i pochyłych o różnych podstawach a także wydrukowaliśmy zadanie nr 19 z tegorocznego egzaminu ósmoklasisty.

Na zajęciach kształtujących kreatywność uczniowie klasy 6B sterowali robotami Skribot i tworzyli zadania – „zawody sportowe” dla robotów, polegające na przewiezieniu bloku styropianu do określonego miejsca.

Na zajęciach techniki w klasach 5A i 5B uczniowie wykorzystali blender dostarczony również w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” do zrobienia szejków według własnego pomysłu.

W bibliotece szkolnej odbyły się zajęcia z kodowania. Hasłem przewodnim była nauka kodowania i programowania poprzez zabawę. Zabawa ta uatrakcyjniona była poprzez wykorzystanie robota Photona. Na zajęciach była wykorzystana mata edukacyjna. Dzieci uczyły się kierunków świata oraz orientacji przestrzennej. Musiały  oszacować odległość oraz zaplanować wykonywane przez robota działanie w realnych warunkach, dzięki czemu kształtowały też  myślenie analityczne i przestrzenne.  Mata zawiera proste, przyciągające wzrok grafiki, które idealnie nadawały się do stworzenia baśniowych opowieści o obrazku, na którym zatrzymał się robot. Zajęcia przeprowadziła Małgorzata Sawicka – nauczyciel bibliotekarz.

Tym samym kończymy rok szkolny wzbogaceni o wiele nowych doświadczeń i wrażeń, dzięki nowoczesnym pomocom naukowym dostarczonym w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

 

opr. W. Złotkowski