W poniedziałek uczniowie klasy V c z ogromnym zainteresowaniem obejrzeli film pt.
„Łowcy miodu” zrealizowany w ramach europejskiego projektu z udziałem Nadleśnictwa
Augustów. Seans poprzedziła prelekcja zastępcy nadleśniczego pana Adama Sieńko.
Widzowie mogli usłyszeć informacje o pszczole miodnej, jednym z 470 gatunków zapylaczy.
Dokument dostarczył wiedzy o wszystkich etapach życia pszczół oraz przedstawił
niebezpieczeństwa, jakie grożą ludzkości z powodu ich wyginięcia.
Akcja filmu rozgrywa się w rożnych miejscach: na terenie Puszczy Augustowskiej,
gdzie nadal pielęgnuje się tradycje bartnicze w Baszkirii, gdzie tradycje przekazywane są z
pokolenia na pokolenie oraz w azjatyckim Nepalu, gdzie cała wioska raz w roku wybiera się
wysoko w góry, aby z wielkim poświęceniem zbierać miód wyprodukowany przez dzikie
pszczoły.
Film w reżyserii Krystiana Matyska wzbudził duży podziw szczególnie, kiedy widzowie
mogli zobaczyć trudną technikę zbierania miodu lub budowy nowych barci i zawieszania ich
w Puszczy Augustowskiej.
Dziękujemy za cenną lekcję o życiu pszczół i ich roli w przyrodzie.

Zdj. i art. D.J. Gregorowicz