„Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Augustowie” realizowany przez Gminę Miasto Augustów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa III  Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego, Działanie 3.1. Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T.

 

W ramach projektu nasza Szkoła otrzyma symulator szkoleniowy roweru oraz symulator szkoleniowy wirtualne przejście dla pieszych, dzięki którym nasi uczniowie zdobędą niezbędną wiedzę praktyczną w zakresie bezpiecznego poruszania się rowerem po drogach publicznych i bezpiecznego korzystania z przejścia dla pieszych.