W kategorii Żaczek

AMELIA WYSOCKA z klasy 2b wyróżnienie
ZOFIA SALIK z klasy 2c wyróżnienie

W kategorii Maluch – klasy trzecie
SZYMON STANKOWSKI z klasy 3b wyróżnienie
KRYSTIAN SYPEROWICZ z klasy 3a wyróżnienie
FRANCISZEK SMOLEŃSKI z klasy 3c wyróżnienie
ALEKSANDRA KAZIMIERCZYK z klasy 3d wyróżnienie
JAKUB NAMIOTKO z klasy 3a wyróżnienie

W kategorii Maluch – klasy czwarte
HANNA SAMOCIK z klasy 4d wyróżnienie
ANNA HARABURDA z klasy 4d wyróżnienie
ANNA KARP z klasy 4d wyróżnienie
GABRIELA GALICKA z klasy 4c wyróżnienie
FILIP KUKLIŃSKI z klasy 4d wyróżnienie
W kategorii Beniamin – klasy piąte
IZABELA ŚPICZKO z klasy 5c wyróżnienie

W kategorii Beniamin – klasy szóste

IGA PRZEKOP z klasy 6B wyróżnienie

MAKSYMILIAN BAGIŃSKI z klasy 6B wyróżnienie

W kategorii Kadet – klasy ósme
EMILIA RYMARCZYK z kl.8d WYNIK BARDZO DOBRY
WIKTOR RUDZEWICZ z klasy 8E wyróżnienie

GRATULUJEMY! JESTEŚMY Z WAS DUMNI.

Nauczyciele matematyki